Descrierea Categoriei

Motociclete cu sau fara atas si tricicluri cu motor cu puterea de peste 15 kW

Pretul Scolarizarii

Scolarizare Categoria A

PACHET  – 1250 Lei

Pachetul  include :

  • Pregatire teoretica ( legislatie )
  • Pregatire practica

Analizele medicale si avizul psihologic se obtin prin intermediul scolii, costul fiind de 250 lei iar inchirierea motocicletei pentru ziua examenului costa 300 lei.

Conditii de Inscriere

Varsta minima de la care se poate incepe scoala pentru categoria A este de 19 ani si 9 luni iar in ziua cand se implineste varsta de 20 ani se poate sustine examenul, doar daca acesta este posesor de A2 de minim 2 ani sau 23 ani si 9 luni daca nu poseda acesta categorie.

Orice cursant trebuie sa fie apt din punct de vedere psihologic si medical

Cursantul sa nu fi fost condamnat pentru infractiunile prevazute la Art.24 din O.U.G. 195/2002 ***

Buletin de Identitate / Carte de Identitate

Semnarea contractului de prestari servicii.

Viteze Maxime Admise*

130 km/h pe autostrazi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri

Viteza maxim? admis? în afara localit??ilor pentru autovehiculele ai c?ror conduc?tori au mai pu?in de un an practic? de conducere sau pentru persoanele care efectueaz? preg?tirea practic? în vederea ob?inerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mic? decât viteza maxim? admis? pentru categoria din care fac parte.

Pregatire teoretica

Include 14 ore legislatie rutiera, 2 ore legislatie specifica, 4 ore conducere preventiva si ecologica, 2 ore de prim ajutor si 2 ore pentru cunosterea si intretinerea autovehiculului daca candidatul, nu posed? permis de conducere sau este posesor de permis de conducere pentru alte categorii în afar? de AM,A1 respectiv A2. In situatia in care candidatul detine permis de conducere categoria A2 cu vechime minim? de 2 ani, timpul în care efectueaz? preg?tirea teoretica este de 7 ore legislatie rutiera, 1 ore legislatie specifica, 2 ore conducere preventiva si ecologica, 1 ore de prim ajutor si 1 ore pentru cunoasterea si intretinerea autovehiculului.

Preg?tire practic?

Acest stagiu are alocat 26 de ore in cazul in care, candidatul, nu poseda permis de conducere sau este posesor de permis de conducere pentru alte categorii în afara de AM. In situatia in care candidatul detine permis de conducere categoria AM de mai putin de 2 ani, stagiul alocat va fi de 20 ore respectiv daca detine permis de conducere categoria AM de mai mult de 2 ani este de doar 10 ore. ( in toate cazurile combustibilul este inclus)